OSNIVANJE PREDUZEĆA

 

Ukoliko po prvi put krećete sa osnivanjem firme i niste upućeni u sve zakonom propisane procedure, taj posao najbolje prepustiti nama i mi ćemo vam sa zadovoljstvom pomoći!

Uštedite sebi vreme, novac i oslobodite se nepotrebnog stresa, prepustite da po najpovoljnijim cenama, uz potpunu sigurnost, obavimo za vas posao osnivanja firme i damo vam sve potrebne smernice i savete kako da sa minimalnim troškovima obavite taj deo posla.

Pružamo usluge registracija privrednih društava, preduzetnika, stranih predstavništva, svih vrsta udruženja.

Naša usluga obuhvata:

  • Izradu osnivačkog akta – odluka ili ugovor o osnivanju preduzeća,
  • Odluku o imenovanju i ovlašćenjima zakonskog zastupnika društva,
  • OP zakonskog zastupnika društva,
  • Proveru obabranog naziva preduzeća – da li je slobodan naziv,
  • Odredjivanje šifre delatnosti prema novoj klasifikaciji delatnosti,
  • Uputstva za uplatu osnivačkog uloga,
  • Podnošenje prijave osnivanja preduzeća u APR,
  • Preuzimanje rešenje  o osnivanju preduzeća,
  • Preuzimanje poreski indetifikacioni broj (PIB) preduzeća,
  • Izradu pečata.

U dogovoru sa klijentima pružamo i uslugu registracije u Poreskoj upravi i podnošenje Poreske prijave kod otpočinjanja obavljanja delatnosti.

 

 

100%