PRAVNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo vam uslge iz oblasti radnog prava (npr. izrada ugovora o radu, prijave i odjave radnika, izrada rešenja o godišnjim odmorima, priprema i predaja dokumenata za bolovanja, porodiljsko, itd), poreskog prava, kao i svakodnevnih pravnih poslova.

 

 

100%